دولت قرقیزستان “به شدت ممنوعیت” بازپس گیری و پذیرش مراسم تشییع جنازه

دولت قرقیزستان “به شدت ممنوعیت” بازپس گیری و پذیرش مراسم تشییع جنازه

Tainynews نخست وزیر کوباتبک بورونف نخست وزیر نخست وزیر کوباتبک بورونف امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: – پیش از این رویدادهای گسترده در سراسر کشور ممنوع بود.

وی گفت: “ممنوعیت پذیرش مجدد مراسم تشییع جنازه و پذیرایی ، ضیافتهایی اعمال می شود. وقتی کافه ها بررسی شوند ، برخی از سرپرستان درها را می بندند و جشن های دسته جمعی یا بازپس گیری را پشت درهای بسته برگزار می کنند.”

بورنوف گفت: “ما باید اصلاً جلوی چنین وقایع را بگیریم.”

Author: admin