44 نفر در 24 ساعت گذشته در قرقیزستان در اثر پنومونی فوت کردند که در کل 268 نفر

44 نفر در 24 ساعت گذشته در قرقیزستان در اثر پنومونی فوت کردند که در کل 268 نفر

Tainynews – 44 نفر در طی 24 ساعت بر اثر ذات الریه در قرقیزستان جان خود را از دست دادند ، تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار COVID-19 در 8 ژوئیه گفت.

30 نفر در بیشکک و 14 نفر در مناطق دیگر جان خود را از دست دادند.

از مارس 2020 تاکنون 268 نفر بر اثر ذات الریه درگذشتند.

Author: admin