106 کارگر پزشکی برای کمک به جنگ کووید 19 از مناطق مختلف به بیسکک می آیند

106 کارگر پزشکی برای کمک به جنگ کووید 19 از مناطق مختلف به بیسکک می آیند

Tainynews سخنگوی وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا ، سخنگوی وزارت بهداشت در 8 ژوئیه گفت: تا امروز 106 كارگر پزشكی از همه مناطق در بیشكك وارد شده اند.

وی گفت: “آنها از 20 ژوئن به دلیل افزایش تعداد کروناویروس و ذات الریه در منطقه چوی و بیشکک وارد شدند.”

35 پزشک از منطقه ایسیک – کول ، 23 نفر از تالاس ، 20 نفر از ناریان ، 4 نفر از منطقه چوی ، 24 نفر از باتکن وارد شدند.

در 5 ژوئیه ، 23 کارگر پزشکی از روسیه وارد کشور شدند.

Author: admin