حرکت 66 نفر در قرنطینه خانه در بیشکک که باید از طریق برنامه تلفن همراه ردیابی شوند

حرکت 66 نفر در قرنطینه خانه در بیشکک که باید از طریق برنامه تلفن همراه ردیابی شوند

Tainynews – مرکز تماس 118 طی آخرین روز 290 تماس دریافت کرده است. دفتر مطبوعاتی شهردار گفت: شهروندان مشاوره پزشکی را از طریق تلفن دریافت می کردند و فرم های ویژه را تکمیل می کردند.

تیم های سیار پزشک ، اپیدمیولوژیست و یک متخصص آزمایشگاه 147 بازدید انجام دادند و مشاوره ای را برای افراد در خانه ارائه دادند.

برنامه تلفن همراه برای پیگیری حرکت آنها بر روی تلفن های هوشمند 66 نفر تحت قرنطینه خانگی بارگیری شد. این شهروندان هر روز فرم های مربوط به شرایط سلامتی خود را تکمیل می کنند.

مرکز تماس 118 از ساعت 8 صبح تا 7 بعد از ظهر تماس برقرار می کند.

Author: admin

پاسخی بگذارید