ترکیه 20 عدد دستگاه تهویه ، 50 کنسانتره اکسیژن و سایر تجهیزات پزشکی ضروری را به قرقیزستان تحویل می دهد

ترکیه 20 عدد دستگاه تهویه ، 50 کنسانتره اکسیژن و سایر تجهیزات پزشکی ضروری را به قرقیزستان تحویل می دهد

وزارت بهداشت قرقیزستان امضا کرد

Tainynews سفارت ترکیه در قرقیزستان گفت: – ترکیه برای نبرد COVID-19 به قرقیزستان کمک خواهد کرد.

مطابق توافق حاصل شده بین دو دولت ، قرقیزستان تجهیزات و تجهیزات لازم زیر را دریافت می کند:

– 20 دستگاه تهویه؛

– 50،000 دستگاه تنفس N95؛

– 100000 ماسک پزشکی؛

– 35،000 لباس محافظ؛

– 2000 سپر محافظ.

– 20،000 کیت تست RT-qPCR SARS-CoV-2 (2019-nCov)؛

– 20،000 کیت تشخیص هسته ای SARS-CoV-2؛

– 10،000 بسته هیدروکسی کلروکین؛

– 50 کنسانتره اکسیژن.

این کمک ها به وزارت بهداشت قرقیزستان تحویل داده می شود. سفارت گفت: تاریخ رسیدن کمک ها بعداً گزارش می شود.

Author: admin