7953 نفر با بیماران مبتلا به کروناویر در قرقیزستان تماس گرفتند

7953 نفر با بیماران مبتلا به کروناویر در قرقیزستان تماس گرفتند

Tainynews نوربلووت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: از 5 فوریه ، 30379 آزمایش برای تشخیص کووید 19 در قرقیزستان انجام شده است ، که در آن 29.550 مورد آنالیز شده است.

طی 24 ساعت گذشته 1133 تست در آزمایشگاههای جمهوری انجام شده است.

7953 نفر با شهروندان آلوده تماس گرفته اند. وی افزود که پزشکان 1612 نفر از اعضای خانواده و 5 هزار و 981 نفر دیگر (همسایگان ، همکاران) را که با افراد آلوده به عروق کرونویوسی در قرقیزستان تماس گرفته بودند ، ردیابی کردند.

857 نفر تحت نظر هستند.

Author: admin

پاسخی بگذارید