83 کارگر پزشکی دیگر از نظر وجود کروناویروس در قرقیزستان مثبت هستند

83 کارگر پزشکی دیگر از نظر وجود کروناویروس در قرقیزستان مثبت هستند

Tainynews – سخنگوی وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا گفت: 83 كارگر بهداشتی طی 24 ساعت گذشته با coronavirus در قرقیزستان منعقد شدند.

20 نفر از آنها برای کروناویروس در بیشکک ، 5 مورد در منطقه چوی ، 8 مورد در منطقه ایسیک-کول ، 22 مورد در شهر اوش ، 12 مورد در منطقه اوش ، 3 مورد در منطقه ناریون ، 5 مورد در منطقه باتکن ، 8 در جلال آباد آزمایش مثبت کردند. منطقه

10 کارمند بهداشتی پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

از زمان شروع بیماری همه گیر 1370 کارگر پزشکی با قرص ویروس قرقیزستان منعقد کردند ، 532 نفر از آنها بهبود یافتند.

Author: admin