پلیس پس از مفقود شدن گزارش ، در جستجوی شهردار سئول است

پلیس پس از مفقود شدن گزارش ، در جستجوی شهردار سئول است

شهردار سئول پارک برنده شد- به زودی در یک عکس پرونده Yonhap

Tainynews – خبرگزاری یوناناپ گزارش داد که پلیس پنجشنبه گفت که آنها سعی می کنند پارک شهردار سئول را پیدا کنند که به زودی پس از مفقود شدن خبر ، وی را پیدا کرد.

دختر پارک حوالی ساعت 5:17 بعد از ظهر گزارش پلیس داد. که او “چهار تا پنج ساعت پیش پس از ترک کلمات مانند وصیت نامه ، خانه خود را ترک کرده است ، با تلفن خود در حال حاضر خاموش است.”

پلیس با بسیج هواپیماهای بدون سرنشین و سگهای پلیس در جستجوی همه جانبه پارک بود.

یکی از مقامات دولت متروپولیتن سئول ، کیم جی هیونگ ، به آسوشیتدپرس تأیید کرد که پارک پنجشنبه برای کار حاضر نشده است.

Author: admin