در کل موارد COVID-19 در تاجیکستان به 6،410 می رسد

در کل موارد COVID-19 در تاجیکستان به 6،410 می رسد

Tainynews – وزارت بهداشت گزارش داد – 46 مورد جدید COVID-19 در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان تأیید شد.

تعداد کل موارد تأیید شده به 6400 نفر رسیده است.

5،067 بیمار از عفونت کروناویروس بهبود یافتند ، 54 بیمار درگذشت.

Author: admin