موارد Covid-19 در بیشکک 6.7 بار به مدت یک ماه رشد می کند

موارد Covid-19 در بیشکک 6.7 بار به مدت یک ماه رشد می کند

Tainynews – تعداد موارد COVID-19 در بیشکک رو به افزایش است. 150 پرونده جدید تا صبح 9 ژوئیه تأیید شد که تعداد کل پرونده ها به 3767 نفر رسید.

به مدت یک ماه ، از 9 ژوئن تا 9 ژوئیه ، تعداد موارد COVID-19 در بیشکک 6.7 برابر شده است: 555 مورد تا 9 ژوئن ثبت شده است که تا 9 ژوئیه به 3767 مورد رسیده است.

تجدید حیات در موارد coronavirus منجر به ایجاد محدودیت ها شد: وسایل حمل و نقل عمومی از 7.00 صبح تا 10:00 بعد از ظهر و بعد از ساعت 5 بعد از ظهر انجام می شود. تا ساعت 9 بعد از ظهر است و آخر هفته کار را متوقف می کند.

مراکز خرید و فروشگاه های بیش از 100 متر مربع از 7.00 صبح تا 7.00 بعد از ظهر باز هستند.

پارک ها ، میادین ، ​​بلوارها برای عموم بسته است.

Author: admin