بخش مراقبت های ویژه 30 تختخوابی دیگری که در بیمارستان موقت سمیعی در خارج از بیشکک ترتیب داده شده است

بخش مراقبت های ویژه 30 تختخوابی دیگری که در بیمارستان موقت سمیعی در خارج از بیشکک ترتیب داده شده است

Tainynews – وزارت خدمات فوریت های پزشکی گزارش داد – یک واحد مراقبت ویژه 30 تختخوابی در بیمارستان موقت سمیه در قلمرو پایگاه هوایی گانسی سابق آماده شده است.

این واحد به زیرساخت های آبرسانی ، برق و فاضلاب وصل شده است.

غلظت اکسیژن Liqiud زودتر برای درمان اکسیژن نصب شده بود.

Author: admin