ترکمنستان برای خرید داروهای ضد ویروس از شرکت های روسی

ترکمنستان برای خرید داروهای ضد ویروس از شرکت های روسی

Tainynews – انجمن داروسازی اصلی وزارت بهداشت و درمان و صنایع پزشکی ترکمنستان مجاز است برای خرید داروهای ضد ویروسی با تولید کنندگان داروهای فدراسیون روسیه منعقد کند.

رئیس جمهور ترکمنستان گوربانگولی بردی‌محمدوف روز چهارشنبه قطعنامه مربوط را امضا کرد.

این قطعنامه با هدف اجرای برنامه بهداشت دولت ، قانون ترکمنستان “حمایت از سلامت شهروندان” و همچنین تقویت سلامت عمومی و تقویت اقدامات برای مقابله با شیوع بیماری های ویروسی امضا شد.

براساس اعلام وزارت امور خارجه ترکمنستان ، سیستمی برای تأمین منظم جمعیت به طور رایگان از داروهای اساسی که به تقویت ایمنی انسان کمک می کنند ، تشکیل شده است.

Author: admin