48 نفر برای درمان ذات الریه در منطقه باتکن معالجه می کنند

48 نفر برای درمان ذات الریه در منطقه باتکن معالجه می کنند

Tainynews به گزارش تورموش – 16 نفر از افراد مبتلا به کورون ویروس در منطقه باتکن منقبض شده اند ، 8 نفر از آنها در شهر کیزل-کیا ، 4 نفر در شهر باتکن ، 1 نفر در منطقه باتکن ، 3 – منطقه لیلک قرار دارند.

تعداد كل موارد در منطقه 229 مورد است كه از این تعداد 7 مورد در منطقه باتكن ، 51 مورد در شهر باتكن ، 70 مورد در كیزل كیا ، 56 مورد در منطقه كادامجی ، 42 مورد در منطقه لیلك ، 3 مورد در شهر سلوكتا قرار دارند.

70 نفر در بیمارستان ها هستند ، 83 نفر در انزوای سرپایی و 66 نفر در حال مشاهده هستند.

علاوه بر این ، 48 نفر به دلیل ذات الریه تحت درمان هستند.

قرقیزستان تا 10 ژوئیه 511 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرده است ، 16 مورد از آنها در منطقه باتکن.

Author: admin