نزدیک به یک میلیون دلار از بودجه ADB که برای حقوق کارکنان پزشکی بسیج در قرقیزستان هزینه شود

نزدیک به یک میلیون دلار از بودجه ADB که برای حقوق کارکنان پزشکی بسیج در قرقیزستان هزینه شود

Tainynews آیدا اسماعیلوا ، معاون نخست وزیر ، در گفتگوی مطبوعاتی ، گفت: – حدود 1 میلیون دلار برای حقوق پرسنل بسیج از پروژه بانک توسعه آسیا تأمین می شود.

Author: admin