اتحادیه اروپا کمک مالی 24.8 میلیون یورویی را برای حمایت از بودجه آموزش و بخش های اجتماعی قرقیزستان انتقال می دهد

اتحادیه اروپا کمک مالی 24.8 میلیون یورویی را برای حمایت از بودجه آموزش و بخش های اجتماعی قرقیزستان انتقال می دهد

Tainynews سرویس مطبوعاتی وزارت دارایی گزارش داد: اتحادیه اروپا 24.8 میلیون یورو کمک مالی در چارچوب حمایت بودجه برای بخش های آموزش و تأمین اجتماعی قرقیزستان به حساب خزانه داری دولت منتقل کرده است.

این بخشی از بسته اضطراری COVID-19 اتحادیه اروپا با 36 میلیون یورو مصوب قرقیزستان است.

هدف این کمک ، کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی COVID-19 و کاهش کسری بودجه به دلیل کمبود بودجه است. این کمک به شما امکان می دهد اقدامات فوری را برای تأمین مخارج زیر تأمین کند.

1) نقل و انتقال به صندوق بیمه درمانی به مبلغ 1.356 میلیارد سود برای تأمین اعتبار 230 سازمان بهداشت و درمان:

– پرداخت حقوق به 71،631 کارگر پزشکی که به افراد مبتلا به COVID-19 برای ماه ژوئیه مراقبت می کنند (در کل 490 میلیون سود)

– خرید تجهیزات پزشکی ، تجهیزات محافظ شخصی ، برای حمایت از ضد عفونی (640.9 میلیون سود)

– برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی (205.4 میلیون سود)

– برای خرید محصولات غذایی (5.7 میلیون سود)

– برای خرید انسولین و داروهای حاوی انسولین (4 میلیون سود)؛

2) پرداخت حقوق به 74747 كارگر پزشكی وزارت بهداشت ، مراقبت از افراد مبتلا به COVID-19 در ماه ژوئیه (57.5 میلیون سود).

3) پرداخت سود برای 210835 نفر برای ماه ژوئیه (387 میلیون سود)؛

4) نقل و انتقالات به صندوق اجتماعی برای پرداخت مستمری به 30.684 مستمری بگیر برای ماه ژوئیه (178.4 میلیون سود).

5) پرداخت به موقع حقوق به 17 هزار و 915 کارگر آموزش و پرورش برای ماه ژوئیه (137.1 میلیون سود) و خرید کتاب درسی برای 69 میلیون سود.

Author: admin