32 نفر در طی یک روز بر اثر ذات الریه در قرقیزستان جان خود را از دست می دهند

32 نفر در طی یک روز بر اثر ذات الریه در قرقیزستان جان خود را از دست می دهند

Tainynews سخنگوی وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا ، سخنگوی وزارت بهداشت در 11 ژوئیه گفت: – 382 نفر از ماه مارس بر اثر ذات الریه درگذشت.

32 نفر در طی یک روز بر اثر ذات الریه درگذشت.

8 نفر در بیشکک و 24 نفر در مناطق دیگر جان خود را از دست دادند.

Author: admin