129 میلیون سود برای نبرد COVID-19 اهدا شده است

129 میلیون سود برای نبرد COVID-19 اهدا شده است

Tainynews – Erkin Asrandiyev معاون نخست وزیر امروز در یک جلسه توجیهی گفت: حدود 129 میلیون سود برای مبارزه با COVID-19 به حساب وزارت بهداشت منتقل شد.

38 میلیون سود از این کمک هزینه ها برای پرداخت مکمل های کارمندان پزشکی استفاده شده است.

معاون نخست وزیر Asrandiyev گفت: “این کمک های مالی بر اساس تصمیم کمیسیون ویژه که متشکل از نمایندگان مجلس و فعالان جامعه مدنی است ، استفاده می شود.”

Author: admin

پاسخی بگذارید