1064 دستگاه های تهویه کننده و کنسانتره اکسیژن طی یک هفته وارد قرقیزستان شدند

1064 دستگاه های تهویه کننده و کنسانتره اکسیژن طی یک هفته وارد قرقیزستان شدند

Tainynews – آینورا آكماتووا ، سخنگوی وزارت بهداشت ، در 11 ژوئیه گفت: – قرقیزستان طی هفته گذشته 500 دستگاه تهویه مطبوع و 300 كنترل كننده اكسیژن از چین و همچنین 50 مورد از ترکیه دریافت كرد.

به گفته وی ، در کل 1064 فن تهویه و کنسانتره اکسیژن دریافت شده است.

آكماتووا افزود: 191 پالس اكسیمتر در شهر بیشكك توزیع شده است ، 2،000 پالس اكسیمتر دیگر دیروز وارد شده است ، آنها امروز در سراسر جمهوری توزیع می شوند.

Author: admin