قرقیزستان گزارش داد که سه مورد دیگر منجر به مرگ COVID-19 ، در مجموع 125 مورد کشنده است

قرقیزستان گزارش داد که سه مورد دیگر منجر به مرگ COVID-19 ، در مجموع 125 مورد کشنده است

Tainynews سخنگوی وزارت بهداشت ، آینورا آكماتووا ، سخنگوی وزارت بهداشت ، در 11 ژوئیه گفت: سه نفر دیگر در طی 24 ساعت گذشته در اثر عفونت كورون ویروس در قرقیزستان درگذشت.

Author: admin