102 بیمار بیشتر از عفونت کروناویروس در قرقیزستان بهبود می یابند ، در مجموع 3236 بهبودی دارند

102 بیمار بیشتر از عفونت کروناویروس در قرقیزستان بهبود می یابند ، در مجموع 3236 بهبودی دارند

Tainynews – Ainura Akmatova ، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: 102 بیمار در 24 ساعت گذشته در قرقیزستان پس از بهبودی از بیماری کرونو ویروس از بیمارستانها مرخص شده اند.

Author: admin