ماه رمضان تا 24 آوریل در قرقیزستان آغاز می شود

ماه رمضان تا 24 آوریل در قرقیزستان آغاز می شود

Tainynews – ماه مبارک رمضان از 24 آوریل در قرقیزستان آغاز می شود.

اداره مرکزی مسلمانان قرقیزستان به AKIpress گفت: این تاریخ بسته به شرایط اضطراری ماه جدید ممکن است برای یک روز متفاوت باشد.

تاریخ شروع روزه ماه رمضان براساس شواهد به دست آمده از رصدخانه های بین المللی نجوم برای مسلمانان آسیای میانه و به دنبال رایزنی با اداره های مرکزی مسلمانان ازبکستان و قزاقستان توسط اداره مرکزی مسلمانان قرقیزستان تعیین شد.

در سال 2019 ، روزه ماه رمضان از 6 ماه مه آغاز شد و در 6 ژوئن به پایان رسید.

در کل ماه رمضان ، مسلمانان موظفند هر روز از سپیده دم تا غروب آفتاب روزه بگیرند.

Author: admin

پاسخی بگذارید