تاجیکستان 44 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده است

تاجیکستان 44 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده است

عکس پرونده

Tainynews وزارت بهداشت گفت: – 44 مورد جدید COVID-19 در 24 ساعت گذشته در تاجیکستان تأیید شد.

تعداد کل موارد تایید شده به 6،596 رسید.

5278 بیمار (80٪) بهبود یافتند.

55 بیمار درگذشت.

184 بیمار تحت نظر پزشکی باقی مانده اند.

Author: admin