داوطلبان نجات می دهند که انسان او را در اکسیژن درست در خیابان بیشکک قرار دهد

داوطلبان نجات می دهند که انسان او را در اکسیژن درست در خیابان بیشکک قرار دهد

Tainynews – داوطلبان مردی را نجات داده اند که به دلیل تنگی نفس قصد آگاهی خود را از دست داده است.

این حادثه شب گذشته در یک خیابان بیشکک رخ داده است.

مرد ناگهان احساس ناخوشایندی کرد. گردشگران داوطلب را از مرکز جوانان فعال می خواندند. داوطلبان به سرعت با كنترل كننده اكسيژن به صحنه آمدند و مرد را بر روي اكسيژن قرار دادند.


Author: admin