دختر نوجوان سرمایه ای برای بیماران مبتلا به COVID-19 در بیشکک برای فروش کوکی های خانگی جمع آوری می کند

دختر نوجوان سرمایه ای برای بیماران مبتلا به COVID-19 در بیشکک برای فروش کوکی های خانگی جمع آوری می کند

Tainynews – یک دختر نوجوان در کوچه Erkindik کوکی های خانگی می فروشد. کاربر فیسبوک ، آرژن کپاروف گفت ، در بیشکک ، جمع آوری بودجه برای بیماران مبتلا به COVID-19.

وی گفت: “فقط 90 soms تا کنون مطرح شده است. وی می خواهد پول را به بیماران مبتلا به COVID-19 اهدا کند. کوکی بخرید یا فقط اهدا کنید. وی را می توان در بلوار Erkindik یافت. کمی فراتر از تقاطع با خیابان Moskovskaya.”

Author: admin