ولسوالی باتکن از گل و لای ها پاک می شود

ولسوالی باتکن از گل و لای ها پاک می شود

Tainynews – تورموش گزارش داد: هنوز تأثیر گلهای جاری در ولسوالی باتکن در منطقه باتکن پاک می شود.

باران شدید در 12 ژوئیه باعث ایجاد گل و لای شد که باعث ریختن خانه ها ، خراب شدن جاده ها و شبکه های آبیاری شد و یک پل را شست.

اکنون جاده ها و خانه ها از گل پاک شده اند. پل آسیب دیده ترمیم شد.

Author: admin