وزارت بهداشت قرقیزستان فهرست داروهای مورد استفاده در درمان COVID-19 را اصلاح کرد

وزارت بهداشت قرقیزستان فهرست داروهای مورد استفاده در درمان COVID-19 را اصلاح کرد

Tainynews – گلمیرا شکیرووا ، مدیر بخش تأمین دارو گفت: وزارت بهداشت قرقیزستان لیستی از داروهای مورد استفاده در درمان عفونت کورو ویروس را تجدید نظر کرده است …

Author: admin