هفت بیمار مبتلا به COVID-19 در قرقیزستان درگذشت ، در مجموع 167 مورد کشنده

هفت بیمار مبتلا به COVID-19 در قرقیزستان درگذشت ، در مجموع 167 مورد کشنده

Tainynews سخنگوی وزارت بهداشت ، سخنگوی وزارت بهداشت ، در 16 ژوئیه گفت ، هفت نفر دیگر در طی 24 ساعت گذشته در اثر عفونت کورناویروس در قرقیزستان درگذشت.

یک مرد 78 ساله در بیمارستان قرقیز-ترکیه در بیشکک درگذشت.

یک زن 42 ساله و یک مرد 63 ساله در بیمارستان سرزمینی جییل در منطقه چوی درگذشت.

یک زن 72 ساله در بیمارستان منطقه ای ناریون درگذشت.

یک مرد 79 ساله در بیمارستان سرزمینی کارا بوورا درگذشت.

یک زن 71 ساله در بیمارستان منطقه ای باتکن درگذشت.

یک مرد 53 ساله در مرکز عمومی پانفیلوف درگذشت.

قرقیزستان تاکنون از مجموع 167 مرگ و میر ناشی از COVID-19 گزارش کرده است.

Author: admin