ازبکستان 204 مورد جدید COVID-19 را تأیید می کند

ازبکستان 204 مورد جدید COVID-19 را تأیید می کند

Tainynews – 204 مورد جدید COVID-19 تا ساعت 5.00 بعد از ظهر 16 ژوئیه در ازبکستان تأیید شد.

تمام پرونده های جدید در منطقه تاشکند و تاشکند ثبت شده است.

تعداد کل موارد تایید شده به 14991 نفر رسیده است.

Author: admin