رئیس جمهور علی اف وزیر امور خارجه را اخراج کرد

رئیس جمهور علی اف وزیر امور خارجه را اخراج کرد

Tainynews – رئیس جمهور جمهوری آذربایجان ایلخام علی اف امروز وزیر امور خارجه المارمدیاروف را برکنار کرد ، ریو نووستی گزارش داد.

مامدیاروف از سال 2004 تاکنون مقام وزیر خارجه آذربایجان را بر عهده داشته است.

در جلسه قبلی دولت که درمورد توسعه اقتصادی و اجتماعی آذربایجان در نیمه اول سال 2020 بحث و تبادل نظر کرده بود ، علی اف کار وزیر امور خارجه را مورد هجوم قرار داد و گفت که از زمان تشدید درگیری hte در مرز با ارمنستان نمی تواند وی را در محل کار پیدا کند.

جیخون بیراموف جایگزین مامیادیاروف شد که پیش از این وزیر آموزش و پرورش بود.

Author: admin