183 شهروند قرقیزستان از شهر نووسیبیرسک به پرواز درآمدند

183 شهروند قرقیزستان از شهر نووسیبیرسک به پرواز درآمدند

Tainynews – 183 شهروند قرقیزستان امروز از نووسیبیرسک به بیشکک وارد شدند.

آنها با پرواز مستقر از شرکت ترافیک Avia سفر کردند.

وزارت امور خارجه گفت كه شهروندان وارد شده شامل زنان باردار و مادران دارای كودكان خردسال ، شهروندان سالخورده ، افراد بعد از جراحی ، دانش آموزان ، پزشكان و پرستاران هستند كه به كارمندان بهداشت محلی در نبرد COVID-19 كمك می كنند.

Author: admin