خط تلفن اضطراری در طی 24 ساعت گذشته 5،635 تماس دریافت می کند

خط تلفن اضطراری در طی 24 ساعت گذشته 5،635 تماس دریافت می کند

Tainynews – خط تلفن 112 وزارت امور اضطراری طی 24 ساعت گذشته 5 هزار و 635 تماس دریافت کرده است.

196 تماس با coronavirus مربوط بود.

در تاریخ 17 ژوئیه 360.365 متر خطی از جاده ها و 903207 ساختمان ضد عفونی در جمهوری ضد عفونی شدند. وزارت فوریت های پزشکی برای 3،272 نفر غذای گرم تهیه کرد.

462 کارگر درگیر این روند شدند.

Author: admin