12 نفر در آسایشگاه های بیمارستانی بیشکک درگذشت

12 نفر در آسایشگاه های بیمارستانی بیشکک درگذشت

Tainynews – در کل ، 12 نفر در آسایشگاه های بیمارستانی در بیشکک جان خود را از دست دادند.

به گفته وی ، 41308 نفر به بیمارستان های مولد مراجعه کرده اند که از این تعداد 227 نفر در بیمارستان بستری و 10 نفر نیز جان باخته اند.

“علاوه بر این ، 2 تختخواب شبانه برای 220 تختخواب که در 14 ژوئیه افتتاح شد ، 34 کارگر پزشکی و 5 داوطلب خدمات درمانی را در بیمارستانهای شبانه روزی ارائه می دهند. 4 داروخانه تحت تأسیسات شبانه افتتاح شد ، 51 کنسانتره اکسیژن وجود دارد. “

درمجموع ، از 15 ژوئیه تا 16 ژوئیه 683 نفر به بیمارستان شبانه مراجعه کردند و 2 نفر در بیمارستان بستری شدند ، 2 نفر فوت کردند.

Author: admin