متخصص قلب و عروق 72yo در اثر بیماری ذات الریه در بیشکک درگذشت

متخصص قلب و عروق 72yo در اثر بیماری ذات الریه در بیشکک درگذشت

Tainynews – متخصص قلب و عروق بیمارستان کلینیکی بیشکک شماره یک کوموشبک آلیتیکف در 16 ژوئیه از سینه پهلو درگذشت.

او 72 سال داشت.

وی از سال 1996 به عنوان قلب و عروق در بیمارستان شماره یک کلینیک بیشکک کار کرده و در کل 47 سال در بخش مراقبت های بهداشتی بوده است.

Author: admin