از 25 مارس 1450 نفر در بیسکک به دلیل نقض پلیس در منزل خود بازداشت شده اند

از 25 مارس 1450 نفر در بیسکک به دلیل نقض پلیس در منزل خود بازداشت شده اند

Tainynews – الماز اوروزالیف ، فرمانده بیشکک ، از تاریخ 7 آوریل گفت ، از زمان معرفی وضعیت اضطراری و خروج از زندان در بیشکک در تاریخ 25 مارس ، 1450 نفر به دلیل نقض منع مسافرت در بیشکک بازداشت شده اند.

11256 مرد ، 196 زن ، 46 نفر خارجی و 15 نوجوان در بین بازداشت شدگان بودند.

برای روز گذشته ، 74 نفر در بیشکک به دلیل نقض پلیس در زندان ، از جمله 62 مرد و 12 زن بازداشت شدند.

Author: admin

پاسخی بگذارید