قزاقستان 1636 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرد

قزاقستان 1636 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرد

عکس: zakon.kz

Tainynews – قزاقستان 1636 مورد جدید COVID-19 را تأیید کرد. 728 مورد از آنها بدون علامت است.

این موارد شامل نور سلطان – 258 مورد علامت دار / 90 مورد بدون علامت بود. آلماتی – 220/63؛ منطقه آتیرا – 184/129؛ منطقه قزاقستان شرقی – 133/60؛ منطقه جامبیل – 121/43؛ منطقه کاراگاندا – 118/41؛ منطقه قزاقستان غربی – 103/58؛ منطقه پاولودار – 92/45؛ منطقه آلماتی – 78/52؛ منطقه قزاقستان شمالی – 63/15؛ منطقه کوستانا – 55/31؛ منطقه آکلولا – 50/27؛ منطقه کیزیلوردا – 49/9؛ Shymkent – 47/33؛ منطقه ترکستان – 40/19؛ منطقه آکتوب – 23/11؛ منطقه مانگیستاو – 2/2.

تعداد کل موارد تایید شده به 70339 نفر رسیده است.

Author: admin