1،162 نفر در طی روز از بیماری کورو ویروس و ذات الریه در قرقیزستان بهبود می یابند

1،162 نفر در طی روز از بیماری کورو ویروس و ذات الریه در قرقیزستان بهبود می یابند

Tainynews – یک عمل جراحی در سراسر کشور برای مهار کروناویروس گزارش داد: – در طول 24 ساعت گذشته 1،162 نفر عفونت کروناویروس و ذات الریه را بهبود بخشیدند.

این ریکاوری ها شامل 495 مورد در بیشکک ، 233 مورد در ریگان اوش ، 188 مورد در ریگان چوی ، 84 نفر در منطقه جلال آباد ، 46 مورد در اوش ، 34 مورد در منطقه ایسیککول ، 31 مورد در منطقه تالاس ، 26 مورد در منطقه ناریان ، 25 مورد در منطقه باتکنن بود.

Author: admin