روسیه آماده داروی ضد ویروسی برای درمان COVID-19 به قرقیزستان است

روسیه آماده داروی ضد ویروسی برای درمان COVID-19 به قرقیزستان است

Tainynews – در صورت رضایت وزارت بهداشت از واردات و استفاده از آن داروهای ضد ویروسی ‘Favipiravir’ به گفته بنیانگذار شرکت ساخت و ساز “توسعه شهر” ، زمیر چاریگنوف ، در قرقیزستان ، پس از آن کارخانه آماده است تا 17 روزه 17،000 بسته مواد مخدر را تحویل دهد.

شرکت فعلی دو سال گذشته در ساخت خوشه های پزشکی “MedCity” تخصص دارد ، جایی که متخصصان پروفایل های مختلف خدمات لازم را به مردم ارائه می دهند.

پیش از این ، چاریگنوف گفته بود که “MedCity” آماده تأمین داروی ضد ویروسی به قرقیزستان است ، که به مبارزه با COVID-19 کمک می کند.

فاویپیراویر اولین داروی مبتنی بر فاویپیراویر در جهان شد که برای درمان COVID-19 مورد تأیید قرار گرفت.

Author: admin