قرقیزستان انتظار تحویل داروهای از چین را دارد

قرقیزستان انتظار تحویل داروهای از چین را دارد

Tainynews نخست وزیر دولت ، کوباتبک بورونف ، در دیدار آنلاین با رئیس جمهور سابونبای جینبکوف ، گفت: تحویل داروهای از چین در نزدیکترین زمان پیش بینی می شود.

وی گفت که این مذاکرات با کارخانه های داروسازی در هند و پاکستان در حال انجام است.

نخست وزیر بورنوف گفت: “مطابق توصیه های مطرح شده توسط کارشناسان برجسته بهداشت و درمان کشور در جلسه اخیر رئیس جمهور ، الگوریتم ها و پروتکل های درمانی مورد تجدید نظر قرار گرفت. جایگزین های هپارینوم و کلکسان در لیست داروهای استفاده شده قرار گرفتند.” .

Author: admin