رئیس جمهور جینبکوف از مهد کودک های جدید منطقه تالاس بازدید کرد

رئیس جمهور جینبکوف از مهد کودک های جدید منطقه تالاس بازدید کرد

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف در 23 ژوئیه از مهد کودک جدیدی در روستای تاش-آریک در منطقه تالاس بازدید کرد.

به گفته رئیس مهد کودک کیال تمیروا ، در سه روستای بعدی هیچ موسسه آموزشی کودک وجود ندارد ، اما هم اکنون کودکان سایر روستاهای اطراف می توانند در تسهیلات پیش دبستانی شرکت کنند.

ساخت این مهدکودک در سال 2015 و با هزینه بودجه دولت آغاز شد. تا به امروز کار اصلی ساخت و نصب تقریباً به پایان رسیده است و مهدکودک کاملاً آماده بهره برداری است.

Author: admin