57.6٪ از دانش آموزان مدارس بیش از 110 امتیاز در آزمون پذیرش کشوری دریافت کردند

57.6٪ از دانش آموزان مدارس بیش از 110 امتیاز در آزمون پذیرش کشوری دریافت کردند

Tainynews – امسال ، 25332 نفر (یا 57.6٪ از کل فرزندان مشروط به شرکت در آزمون) بیش از 110 امتیاز را براساس نتایج آزمون پذیرش ملیوزیر آموزش و علوم كانیبك ایساكف در مورد رادیو بیرینچی گفت.

به گفته وی ، 28180 نفر بیش از 105 امتیاز کسب کرده اند.

53 دانش آموز مدرسه دریافت گواهی های طلایی با 219 تا 229 امتیاز ، “او گفت.

درمجموع ، 43،963 امسال آزمون پذیرش ملی را در قرقیزستان گذراند. امتیاز آستانه 110 امتیاز تعیین شده است.

Author: admin