دسته ای از داروها برای درمان Covid-19 از چین وارد شده اند

دسته ای از داروها برای درمان Covid-19 از چین وارد شده اند

Tainynews – وزارت بهداشت گزارش می دهد ، گروه های دارویی برای درمان عفونت کوروی ویروس از چین وارد قرقیزستان شدند.

تعداد 42930 بسته انوکساپارین ، 33000 ناندروپارین و همچنین 105،000 داروی مایع مورد استفاده در قالب سرنگ دریافت شد.

این دسته به انبار گروه تهیه داروها ارسال شد. بعداً آنها به سازمانهای بهداشت و درمان جمهوری که بیماران مبتلا به COVID-19 دریافت می کنند منتقل می شوند.

Author: admin