پزشکان بیشکک برای کمک به نبرد COVID-19 به منطقه Ak-Suu در منطقه ایسیک – کول وارد می شوند

پزشکان بیشکک برای کمک به نبرد COVID-19 به منطقه Ak-Suu در منطقه ایسیک – کول وارد می شوند

Tainynews – مدیر بیمارستان این ولسوالی گفت: متخصصان پزشکی بیشکک به ولسوالی آکو سو در منطقه ایسیک – کول رسیدند.

سه پزشک مرکز جراحی ملی برای کمک به کارکنان پزشکی محلی در معالجه بیماران مبتلا به کروناویس وارد منطقه شدند.

“Erkinbai Urmanbaev ، مدیر بیمارستان گفت:” پزشکان بیشکک تجربه خود را با همکاران در اینجا به اشتراک می گذارند. ما از این حمایت سپاسگزاریم. 94 نفر اکنون از کروناویروس و ذات الریه در این ولسوالی تحت درمان قرار می گیرند. “

Author: admin