12،072 بیمار مبتلا به COVID-19 و ذات الریه در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

12،072 بیمار مبتلا به COVID-19 و ذات الریه در بیمارستانهای قرقیزستان باقی مانده اند

Tainynews – Ainura Akmatova ، سخنگوی وزارت بهداشت ، در جلسه توجیهی 25 ژوئیه گفت: 12،072 بیمار مبتلا به کروناویروس و ذات الریه در بیمارستان ها در قرقیزستان تحت مداوا قرار می گیرند.

5768 بیمار مبتلا به ذات الریه ، 6404 مبتلا به کرونا در بیمارستان ها باقی مانده اند که از این تعداد 5364 نفر در بیشکک ، 1283 نفر در منطقه اوش ، 966 نفر در منطقه جلال آباد 966 نفر در منطقه ایسیک – کول ، 948 نفر در منطقه ایسیک – کول ، 1566 در منطقه چوی ، 371 مورد در منطقه تالاس ، 285 در منطقه ناریون ، 616 در منطقه باتکن ، 673 نفر در شهر اوش.

Author: admin