قرقیزستان 30 ژوئیه را روز عزاداری ملی قربانیان COVID-19 اعلام کرد

قرقیزستان 30 ژوئیه را روز عزاداری ملی قربانیان COVID-19 اعلام کرد

Tainynews – رئیس جمهور سورونبای جینبکوف ، 30 ژوئیه را روز ملی عزاداری قربانیان عفونت کورو ویروس در قرقیزستان اعلام کرد.

“من عمیق ترین تسلیت خود را ابراز می کنم به خانواده کسانی که فوت کردند. مشکلات و ضررهای جبران ناپذیر هر شهروند قرقیزستان در قلب من احساس می کند. “جینبکوف در مصاحبه خود با رادیو بیرینچی در 25 ژوئیه گفت.

تعداد کشته شدگان در اثر عفونت کروناویروس و ذات الریه ، از 25 ژوئیه به قرقیزستان به 2424 رسید.

Author: admin