روزانه 2273 نفر به بیمارستان های مجهز به روز در بیشکک مراجعه می کنند

روزانه 2273 نفر به بیمارستان های مجهز به روز در بیشکک مراجعه می کنند

Tainynews – دفتر شهردار بیشکک در 25 ژوئیه گزارش داد: – 2 هزار و 273 نفر به بیمارستان های روزمره ، 474 به بیمارستان های شبانه در بیشکک مراجعه کرده اند.

در هیچ بیمارستان مرگ و میر وجود نداشته است.

درمجموع ، 68،041 نفر در بیمارستانهای روزانه بستری شده اند که 5/890 شب هنگام 25 ژوئیه است.

13 خواب در بیمارستان و 3 خواب شبانه در بیشکک وجود دارد.

Author: admin