1165 از کروناویروس و ذات الریه در قرقیزستان برای 24 ساعت گذشته بهبود می یابد

1165 از کروناویروس و ذات الریه در قرقیزستان برای 24 ساعت گذشته بهبود می یابد

Tainynews – Ainura Akmatova سخنگوی وزارت بهداشت گزارش داد: 1165 نفر در طی 24 ساعت گذشته عفونت کروناویروس و ذات الریه را بهبود بخشیدند.

این ریکاوری ها شامل 609 مورد در بیشکک ، 79 مورد در منطقه اوش ، 141 مورد در ریگون چوی ، 95 مورد در منطقه جلال آباد ، 50 مورد در منطقه ایسیک – کول ، 26 مورد در منطقه تالاس ، 44 مورد در منطقه نارین ، 59 مورد در منطقه باتکن ، 62 مورد در شهرستان اوش .

درمجموع 19203 بیمار تاکنون از koronavirus و پنومونی بهبود یافته اند.

Author: admin