1185 در طی یک روز از کروناویروس و ذات الریه در قرقیزستان بهبود می یابد

1185 در طی یک روز از کروناویروس و ذات الریه در قرقیزستان بهبود می یابد

Tainynews – 1185 نفر در طی 24 ساعت گذشته عفونت کروավիրویروس و ذات الریه را بهبود بخشیدند.

این ریکاوری ها شامل 612 مورد در بیشکک ، 107 در منطقه اوش ، 149 مورد در ریگون چوی ، 105 نفر در منطقه جلال آباد ، 12 مورد در منطقه ایسیک – کول ، 42 مورد در منطقه تالاس ، 52 مورد در منطقه ناریون ، 49 مورد در منطقه باتکن ، 57 مورد در شهر اوش .

درمجموع 20338 بیمار تاکنون از بیماری کروناویروس و پنومونی بهبود یافته اند.

Author: admin