قرقیزستان 689 مورد کروناویروس و پنومونی جدید را تأیید کرد که در کل 32813 مورد است

قرقیزستان 689 مورد کروناویروس و پنومونی جدید را تأیید کرده است که در کل 32813 مورد است

Tainynews – 689 مورد کروناویروس و پنومونی جدید در 24 ساعت گذشته تأیید شده است ، تیم عملیاتی سراسر کشور برای گزارش های مقابله با کروناویروس.

موارد جدید در اوش – 74 ، منطقه جلال آباد – 129 ، بیشکک – 190 ، منطقه باتکن – 30 ، منطقه ایسیک – کول – 55 ، منطقه چوی – 89 ، منطقه اوش – 58 ، منطقه ناریان – 24 ، منطقه تالاس – تأیید شده است. 40

تعداد کل موارد تایید شده به 32813 نفر رسیده است.

Author: admin