28 کارمند پزشکی در قرقیزستان با Covid-19 در یک روز منعقد می شوند

28 کارمند پزشکی در قرقیزستان با Covid-19 در یک روز منعقد می شوند

Tainynews – تیم عملیاتی سراسر کشور برای مهار koronavirus گزارش داد: 28 کارگر پزشکی برای COVID-19 برای 24 ساعت گذشته آزمایش مثبت کردند.

این کارکنان پزشکی شامل 5 نفر در بیشکک ، 6 نفر در منطقه چوی ، 4 نفر در اوش ، 6 نفر در منطقه اوش ، 3 نفر در منطقه باتکن ، 2 در منطقه جلال آباد ، 2 نفر در منطقه تالاس بودند.

در کل ، 2661 کارگر پزشکی گرفتار عفونت کروناویروس ، در کل ، 1384 کارگر بهداشت بهبود یافته است.

Author: admin