420 شهروند قرقیزستان از مسکو هوایی گرفتند

420 شهروند قرقیزستان از مسکو هوایی گرفتند

Tainynews – وزارت خارجه قرقیز گزارش داد: یک پرواز چارتر با 420 مسافر در 26 ژوئیه از بیسکوک از مسکو وارد شد.

با توجه به محدود بودن تعداد صندلی های موجود در کشتی و تعداد زیادی از شهروندان که مایل به بازگشت به قرقیزستان هستند ، لیست مسافران برای پرواز با هواپیمای Aeroflot توسط یک ماموریت خانگی متشکل از نمایندگان جامعه مهاجران قرقیزستان ، پزشکان قرقیزستان کار می کنند. در مسکو و کارمندان سفارت قرقیزستان در روسیه.

در این لیست مسافران عمدتاً زنان در چند هفته اخیر بارداری و زنانی که دارای فرزندان کوچک زیر 2 سال هستند ، همچنین شهروندان دارای بیماریهای جدی و دلایل معتبر برای بازگشت به خانه بر اثر فوت خویشاوندان نزدیک قرار داشتند.

کلیه شهروندانی که وارد شده اند در نقاط دیداری قرار می گیرند.

Author: admin